Een dialoog is de tegenhanger van een discussie. Uitgangspunt is: de waarheid ligt in het midden. We hoeven de ander dus niet te overtuigen. We zijn oprecht benieuwd naar de visie en ervaringen van de ander. Door deze met elkaar te delen, creƫren we een completer beeld van de werkelijkheid.

Wie erin slaagt open te spreken en te luisteren, is tot veel in staat. Wederzijds begrip en respect nemen toe en de teamspirit verbetert. De open sfeer tijdens een dialoog en het belichten van meerdere invalshoeken helpen de deelnemers ruimer te denken en te reflecteren. Dit maakt hen bewuster van zichzelf en stelt hen in staat een verdiepingsslag te maken op het onderhavige onderwerp.

Met een dialoog legt u de basis voor duurzame samenwerking.