Een goed dialooggesprek valt of staat bij het commitment van deelnemers om echt de dialoog aan te willen gaan. Daarom start ik een dialooggesprek altijd met de inventarisatie van ieders intentie. Ben je bereid om met aandacht naar de ander te luisteren? En ben je je ervan bewust dat jouw visie en ervaringen slechts één manier zijn om naar de werkelijkheid te kijken?

Daarna gaan we aan de slag. Na een zorgvuldige kennismaking verdiepen we ons in het onderwerp dat we vooraf bepaald hebben. Dit onderzoek begeleid ik op een waarderende manier. Daarbij richten we ons niet op hetgeen fout gaat en de oorzaak daarvan, maar op wat wel goed gaat en de ambitie die we voor ogen hebben. Wat is nodig om die te realiseren? De waarderende aanpak zorgt ervoor dat het gesprek constructief verloopt. De betrokkenheid bij het onderwerp en bij elkaar is groter en dat geldt ook voor de bereidheid om naar de ander te luisteren.

Een dialogisch gesprek gaat wat langzamer dan we doorgaans gewend zijn. Zo creëer ik ruimte om de dingen door te laten dringen en zowel introverte als extraverte mensen aan het woord te laten komen. Iedere deelnemer is gelijkwaardig en ieders bijdrage is waardevol. Of dat nu een manager is of een medewerker, een leerling of een leerkracht, een jongere of een volwassene. Als dialoogbegeleider zorg ik ervoor dat iedereen gehoord wordt. En juist dat laatste wordt als een belangrijke meerwaarde van de dialoog ervaren.

De afrondende fase is meer praktisch. We vatten samen, trekken conclusies en destilleren het bruikbare en bepalen de vervolgstappen, per individu of voor het gehele team.