Organisaties gebruiken de dialoog onder andere om hun stakeholders te betrekken bij beleidsvorming, partijen met uiteenlopende belangen dichter bij elkaar te brengen, beleid te evalueren of voor kwalitatief onderzoek.

Concreet kan het bijvoorbeeld gaan om:

  • Een vereniging die haar leden wil betrekken bij de totstandkoming van haar meerjarenplan.
  • Een team dat effectiever en met groter plezier wil samenwerken.
  • Een organisatie die beter inzicht wil in de ervaringen van haar klanten.
  • Een ministerie dat burgers van mens tot mens wil ontmoeten als input voor beleidsontwikkeling.
  • Een gemeente die haar dienstverlening inclusiever wil maken.

Door open het gesprek aan te gaan met klanten, leden, burgers, patiënten, medewerkers en andere betrokken partijen, krijgt u een genuanceerd beeld van hun behoeften, achterliggende motieven en belevingen. Dankzij de persoonlijke ontmoeting krijgt u een gevoel bij de mens achter uw doelgroep, versterkt u de wederzijdse relatie én legt u de basis voor een vruchtbare samenwerking.

Opdrachtgevers

Als dialoogbegeleider heb ik o.a. in opdracht van de SER en diverse ministeries stakeholdersdialogen begeleid. Verder trainde ik accountmanagers van de Triodosbank om op een dialogische manier verdiepende gesprekken te begeleiden met hun klanten. Andere opdrachtgevers waren Gemeente Gooise Meren, PI Rotterdam, de NVN, en woningstichting De Key.

“Samenwerken met Gigi werken aan ons nieuwe meerjarenbeleidsplan was een leuke en goede ervaring. Ondanks de individuele verschillen in de werkgroep is een samenhangend geheel ontstaan, waarin iedereen met respect voor elkaar ook van elkaar heeft geleerd. Een bijzonder proces dat in een goede sfeer is verlopen.”

Hans Bart, directeur NVN

“De dialoogtraining van Gigi heb ik als leerzaam en prettig ervaren. Zij heeft ons handvatten gegeven om de ontmoeting met onze klanten tijdens relatiebijeenkomsten te verdiepen. Mooi om te zien dat deze gesprekken tegelijkertijd ook het onderlinge klantcontact bevorderen.”

Albert van Zadelhoff, directeur Private Banking Triodos

"De dialogische werkvorm voorkomt dat vergaderen verzandt in oeverloos gezwam om je eigen gelijk maar te behalen."

deelnemer dialoogsessie