Met mijn stichting FLOOR jongerencoaching ondersteunen we op vrijwillige basis jongeren met een aandoening om hun deelname aan de samenleving te vergroten. Op een manier waarop zij zelf de regie hebben over hun proces en zo de vaardigheden ontwikkelen om de regie over hun leven in handen te krijgen.

Als LFB-coach organiseer ik activiteiten om mensen met een licht verstandelijke beperking te versterken. Daarnaast ondersteun ik hen bij de inzet van hun ervaringsdeskundigheid voor maatschappelijke organisaties die inclusie willen bevorderen.